พิธีตัดริบบิ้นเปิดเส้นทางบินใหม่ ของสายการบินเวียตเจ็ท

xxxxxxx

พิธีตัดริบบิ้นเปิดเส้นทางบินใหม่ของสายการบินเวียตเจ็ท ณ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม

ฮานอย เป็นเมืองที่มีความสงบสวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่เก่าแก่ของโลกตะวันออกซึ่งผสมผสานกับความทันสมัยจากฝั่งตะวันตกอย่างกลมกลืน ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางทั้งสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวและการลงทุนธุรกิจ ทั้งยังได้รับการยกย่อง ให้เป็น "เมืองแห่งความสงบ (City of Peace)" จากองค์กรยูเนสโก

เมื่อพิจารณารวมกับเส้นทางบินใหม่ทั้ง 2 เส้นทางนี้ ทำให้ปัจจุบัน สายการบินเวียตเจ็ทมีเครือข่ายการบินครอบคลุมมากกว่า 20 เส้นทางที่เชื่อมฮานอยสู่เมืองสำคัญต่างๆ ทั้งในเวียดนามและประเทศอื่นๆ ของเอเชีย โดยมี 3 เส้นทางที่เชื่อมเวียดนามสู่ไต้หวัน ได้แก่ ไทเป-ฮานอย, ไทเป-โฮจิมินห์ และ ไถหนัน-โฮจิมินห์ โดยเส้นทางบินใหม่คือ เกาสง-โฮจิมินห์ จะเปิดให้บริการในวันที่ 12 ธันวาคม 2559

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/prg/2540755
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates